Sveriges hundföretagare

Speak Dog är medlemmar i Sveriges Hundföretagare och företaget är H-märkt.

Sveriges Hundföretagare är en branschorganisation för hundföretagare, bland annat hundinstruktörer som arbetar med positiv träning, uppmuntran och belöning. 

Genom medlemskap i Sveriges Hundföretagare visar vi att vi tagit ett aktivt beslut att följa branschorganisationens medlemsåtaganden. Sveriges Hundföretagare tar avstånd från strafftänkande och hårda tag. 

All träning baseras på kunskap och respekt för individens särdrag - vilket vi tycker är superviktigt!

Mer information om Sveriges Hundföretagares verksamhet & H-märket hittar du på www.sverigeshundforetagare.se eller på deras
Facebook-sida.